Slobodná Apoštolská CirkevLetníc

 Slobodná Apoštolská Cirkev Letníc

... odkazy


www.christianity.grPondelok  

19.30 - 20.30 hod. 

kázeň Evanjelia


Streda  

19.30 - 20.30 hod. 

kázeň Evanjelia


Piatok

19.30 - 20.30 hod.

kázeň Evanjelia


Nedeľa

10.45 - 12.00 hod.

kázeň Evanjelia

  

                číslo 23                                   číslo 24                                 číslo 25

Žalm 121

Pozdvihujem svoje oči k horám, odkiaľ prichádza moja pomoc. Moja pomoc je od Hospodina, ktorý učinil

nebesia i zem. Nedopustí, aby sa pohla tvoja noha; nedrieme tvoj strážca! Hľa, nedrieme a nespí ten, ktorý ostríha 

Izraela. Hospodin je tvojím strážcom. Hospodin tvojou tôňou po tvojej pravej ruke. Nebude ťa biť vodne slnko 

ani mesiac vnoci. Hospodin 

ťa bude ostríhať od všetkého zlého; bude ostríhať tvoju

dušu. Hospodin ťa bude

ostríhať, keď budeš

vychádzať i vchádzať 

odteraz až na veky.