Slobodná Apoštolská CirkevLetníc

 Slobodná Apoštolská Cirkev Letníc

... odkazy


www.christianity.grPondelok  

19.30 - 20.30 hod. 

kázeň Evanjelia


Streda  

19.30 - 20.30 hod. 

kázeň Evanjelia


Piatok

19.30 - 20.30 hod.

kázeň Evanjelia


Nedeľa

10.45 - 12.00 hod.

kázeň Evanjelia

Martin Kusek      0914 251 742      kusek@bozieslovo.sk

Martin Paľa         0911 944 389     admin@bozieslovo.sk


Adresa

Ul. Fučíkova

Giraltovce

087 01


Pondelok            19.30 - 20.30 hod           kázeň Evanjelia

Streda                 19.30 - 20.30 hod           kázeň Evanjelia

Piatok                  19.30 - 20.30 hod           kázeň Evanjelia

Nedeľa                10.45 - 12.00 hod            kázeň EvanjeliaŽalm 121

Pozdvihujem svoje oči k horám, odkiaľ prichádza moja pomoc. Moja pomoc je od Hospodina, ktorý učinil

nebesia i zem. Nedopustí, aby sa pohla tvoja noha; nedrieme tvoj strážca! Hľa, nedrieme a nespí ten, ktorý ostríha 

Izraela. Hospodin je tvojím strážcom. Hospodin tvojou tôňou po tvojej pravej ruke. Nebude ťa biť vodne slnko 

ani mesiac vnoci. Hospodin 

ťa bude ostríhať od všetkého zlého; bude ostríhať tvoju

dušu. Hospodin ťa bude

ostríhať, keď budeš

vychádzať i vchádzať 

odteraz až na veky.