Slobodná Apoštolská CirkevLetníc

 Slobodná Apoštolská Cirkev Letníc

... odkazy


www.christianity.grPondelok  

19.30 - 20.30 hod. 

kázeň Evanjelia


Streda  

19.30 - 20.30 hod. 

kázeň Evanjelia


Piatok

19.30 - 20.30 hod.

kázeň Evanjelia


Nedeľa

10.45 - 12.00 hod.

kázeň Evanjelia


3_list JánovEv.Jána_k21
Žalm_4
Ev. Lukáš_k5_v1_11
Zjavenie Jána_k1_v10_20
Izaiáš_k6
Izaiáš_k40_v26_31
Ev. Jána_k20_v19_31
Ev. Jána_k11_v1_45
1_Mojžišova_k22_v1_18
Ev. Jána_k1_v1_18
Jonas_k3
Skutky Apoštolov_k22_v1_16
Ev. Lukáša_k10_v38_42
Ev. Matúša_k14_v14_21
2_Kráľov_k20_v1_11
Ev. Matúša_k7_v24_29
Ev. Marka_k10_v46_52
Žalm_126
Ev. Matúša_k28
Ev. Jána_k9
Ev. Matúša_k6_v19_34
Ev. Lukáša_k21_v1_4
Ev. Matúša_k3
Ev. Lukáša_k13_v1_17
Nehem_k1_k2_v1_6
Ev. Matúša_k19_v16_26
Jonas_k3
Filip_k1_v8_20
Mat_k26_v30_35_Luk_k24_v36_53April 2014
Máj 2014
Jún 2014
1_Korint_k2_v1_8 Ev. Lukáša_k17_v11_19
Ev. Lukáša_k6_v46_49
Ev. Matúša_k11_v20_30 Jerem_k18_v1_10 Ev. Mareka_k8_v22_25
Kazateľ_k7_v1_6 Ev. Jána_k15_v1_17
Ev. Lukáša_k18_v9_14
Ev. Lukáša_k16_v19_31 Ev. Lukáša_k10_v38_42
1_Samuelova_k1_v9_18
Filip_k1_v21_30 Filip_k2_v19_30
Zachariáš_k8_v1_17
Ev. Matúša_k7_v24_29 Izaias_k44_v1_8
Ev. Jána_k8_v1_11
2_Sam_k11_v1_4_k12_v1_13 Ev. Mareka_k4_v35_41
Izaiáš_k55_v6_13
Ev. Lukáša_k7_v36_50 Filip_k3_v1_16
Ev. Jána_k5_v1_9
Ev. Lukáša_k23_v33_47 Ev. Matúša_k20_v1_16
Filipänom_k4_v8_23
Izaiáš_k40_v1_8 Zalm_46
Ev. Matúša_k21_v12_13
Ev. Lukáša_k24_v13_49 Ev. Lukáša_k7_v11_17
Ev. Matúša_k14_v22_33
Filip_k2_v1_8 Filip_k3_v7_16
Ev. Lukáša_k5_v1_11
Malachiáš_k4_v1_3 Izaias_k66_v1_2
Ev. Mareka_k5_v21_43
Ev. Matúša_k25_v1_13 Ev. Jána_k13_v1_17
1_Paralip_(Kronická)k29_v10_19
Filip_k2_v5_18 Ev. Matúša_k19_v16_36
Ev. Matúša_k26_v6_13

Filip_k3_v17_21
Júl 2014


Izaiáš_k43_v1_3


Ev. Matúša_k15_v23_36


Ev. Matúša_k15_v21_28


Ev. Lukáša_k10_v25_37


1_Korinťanom_9_v24_27


Zjavenie_k3_v7_13


Ev. Mareka_k12_v41_44


1_Kráľov_k19_v1_18


Ev. Jána_k4_v39_54


Ev. Mareka_k1_v1_13


Jeremiáš_k31_v31_34


Jozua_k1_v5_9
Žalm 121

Pozdvihujem svoje oči k horám, odkiaľ prichádza moja pomoc. Moja pomoc je od Hospodina, ktorý učinil

nebesia i zem. Nedopustí, aby sa pohla tvoja noha; nedrieme tvoj strážca! Hľa, nedrieme a nespí ten, ktorý ostríha 

Izraela. Hospodin je tvojím strážcom. Hospodin tvojou tôňou po tvojej pravej ruke. Nebude ťa biť vodne slnko 

ani mesiac vnoci. Hospodin 

ťa bude ostríhať od všetkého zlého; bude ostríhať tvoju

dušu. Hospodin ťa bude

ostríhať, keď budeš

vychádzať i vchádzať 

odteraz až na veky.