Slobodná Apoštolská CirkevLetníc

 Slobodná Apoštolská Cirkev Letníc

... odkazy


www.christianity.grPondelok  

19.30 - 20.30 hod. 

kázeň Evanjelia


Streda  

19.30 - 20.30 hod. 

kázeň Evanjelia


Piatok

19.30 - 20.30 hod.

kázeň Evanjelia


Nedeľa

10.45 - 12.00 hod.

kázeň Evanjelia

Ktorá cirkev zachraňuje

         


Ani jedna nemôže zachrániť. Cirkev je výsledok spásy a skladá sa zo spasených, minulosťou hriešnych, ale pokajaných, ktorí nasledujú Ježiša Krista so sebazaprením a nesú svoj kríž...

celý článok

Všetkému sa priblížil koniec

         


Za chvíľu sa všetko ukončí. Ešte aj tí, ktorí nepoznajú Božie Slovo vidia, že ľudstvo už nemá viac budúcnosť. Oveľa viac ľudia Boží, tí, ktorí poznajú Krista a Jeho pravdu, ...

celý článok

Všetko je zadarmo!

... zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.

                                                 Ev. Matúša  10. 8


Články

  • Chcem vidieť Ježiša
    Tak píše Evanjelium o Zacheusovi, bohatom človeku, nad colným.

                                                             celý článok 

  • Jedna správa pre teba
    Pravda je, že vo svete, kde žijeme sa láska vytratila zo života človeka a jej miesto zaujala nenávisť,

                                                             celý článok 

Žalm 121

Pozdvihujem svoje oči k horám, odkiaľ prichádza moja pomoc. Moja pomoc je od Hospodina, ktorý učinil

nebesia i zem. Nedopustí, aby sa pohla tvoja noha; nedrieme tvoj strážca! Hľa, nedrieme a nespí ten, ktorý ostríha 

Izraela. Hospodin je tvojím strážcom. Hospodin tvojou tôňou po tvojej pravej ruke. Nebude ťa biť vodne slnko 

ani mesiac vnoci. Hospodin 

ťa bude ostríhať od všetkého zlého; bude ostríhať tvoju

dušu. Hospodin ťa bude

ostríhať, keď budeš

vychádzať i vchádzať 

odteraz až na veky.